Barns (o)lika tillgång till rättigheter

Länsstyrelserna och Barnombudsmannen bjuder in till en digital kunskapskonferens förmiddagen den 7 november 2023 med temat barns (o)lika tillgång till rättigheter.

Av barnkonventionens artikel 2 framgår att inget barn ska diskrimineras och att staten ska sträva mot att skapa likvärdiga villkor så att alla barn kan få sina rättigheter tillgodosedda. FN:s kommitté för barnets rättigheter (Barnrättskommittén) har nyligen givit Sverige rekommendationer om vad som behöver göras för att vi ska leva upp till rättigheterna i barnkonventionen. Kommittén har bland annat uttryckt oro för de stora skillnaderna mellan barn och deras tillgång till sina rättigheter. Med utgångspunkt från barnkonventionens artikel 2 och barnrättskommitténs rekommendationer vill vi öka kunskapen om hur man kan motverka diskriminering och hur man kan bidra till att skapa likvärdiga villkor för barn.

Spara datumet i din kalender! Mer information med program och anmälan kommer senare.

Datum

nov 07 2023

Tid

09:00 - 12:00

Platser

Digitalt
Barnombudsmannen

Arrangör

Barnombudsmannen
Webbplats
https://www.barnombudsmannen.se/

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.