Barns (o)lika tillgång till rättigheter

Länsstyrelserna och Barnombudsmannen bjuder in till en digital kunskapskonferens förmiddagen den 7 november 2023 med temat barns (o)lika tillgång till rättigheter.

Av barnkonventionens artikel 2 framgår att inget barn ska diskrimineras och att staten ska sträva mot att skapa likvärdiga villkor så att alla barn kan få sina rättigheter tillgodosedda. FN:s kommitté för barnets rättigheter (Barnrättskommittén) har nyligen givit Sverige rekommendationer om vad som behöver göras för att vi ska leva upp till rättigheterna i barnkonventionen. Kommittén har bland annat uttryckt oro för de stora skillnaderna mellan barn och deras tillgång till sina rättigheter. Med utgångspunkt från barnkonventionens artikel 2 och barnrättskommitténs rekommendationer vill vi öka kunskapen om hur man kan motverka diskriminering och hur man kan bidra till att skapa likvärdiga villkor för barn.

Spara datumet i din kalender! Mer information med program och anmälan kommer senare.

Datum

nov 07 2023
Expired!

Tid

09:00 - 12:00

Platser

Digitalt

Arrangör

Barnombudsmannen
Barnombudsmannen
Webbplats
https://www.barnombudsmannen.se/