En illustration av människor med olika hudfärg, kön och funktionsförmåga.

Delaktighetsveckan 2021 – tema demokrati

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till en digital Delaktighetsvecka på temat demokrati. Veckan arrangeras inom ramen för följande regeringsuppdrag: mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden och demokratifrågor.

Syftet med veckan är att genom ett antal olika föreläsningar lyfta olika perspektiv, sprida kunskap och goda exempel samt bidra till kompetenshöjning inom frågor med koppling till mänskliga rättigheter och demokrati.

Veckan vänder sig till politiker, chefer, tjänstepersoner och ideella inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar, trossamfund och privatpersoner.

Här kan du läsa mer om programmet.

Programmet uppdateras löpande.

Datum

nov 15 - 21 2021
Expired!

Tid

All Day

Platser

Digitalt