Bild med orden Social hållbarhet

Delaktighetsveckan i Västerbotten 2022

Välkommen till årets Dekatighetsvecka som arrangeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län tillsammans med flera olika samverkansaktörer. Årets tema är Agenda 2030 och social hållbarhet.

Vissa programpunkter är fysiska men de flesta är digitala eller en hybrid mellan fysiskt och digitalt.

Under veckan kommer vissa mål ur Agenda 2030 synliggöras extra mycket. Det handlar om mål 1
(ingen fattigdom), mål 3 (god hälsa och välbefinnande), mål 4 (god utbildning), mål 5 (jämställdhet),
mål 10 (minskad ojämlikhet), mål 11 (hållbara städer och samhällen) samt mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen).

Läs mer om programmet och anmäl dig till de programpunkter du är intresserad av på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats: Delaktighetsveckan 2022 | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

Senaste anmälningsdag är 7 oktober.

Du kan också ladda ner programmet som en pdf nedan.

Färgglada rutor med några av målen för Agenda 2030.
Sju av målen i Agenda 2030.

Datum

okt 17 - 23 2022
Expired!

Tid

All Day

Platser

Digitalt

Arrangör

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Webbplats
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten.html