Mänskliga Rättighetsdagarna 2023

Årets tema på Mänskliga Rättighetsdagarna är Rätten till utbildning och arbete.

Mänskliga Rättighetsdagarna (mrdagarna.se)

Att kunna försörja sig själv och ha möjlighet att utbilda sig är viktiga förutsättningar för möjligheten att leva ett tryggt och värdigt liv. Rätten till utbildning, rätten till arbete och rättigheter i arbetet är universella mänskliga rättigheter och gäller alla, överallt. De är också förutsättningar för utövandet av många andra rättigheter så som rätt till politiskt deltagande, organisering, mat, hälsa och boende.

Under Mänskliga Rättighetsdagarna den 23-25 november 2023 kommer rätten till utbildning och arbete att lyftas ur en rad olika perspektiv. Programmet kommer att belysa hur maktstrukturer och bakgrundsfaktorer påverkar människors möjlighet att ta del av utbildning och arbete, samt hur uppfyllandet av dessa rättigheter stärker både individer och samhället i stort.

Länsstyrelsernas MR-uppdrag medverkar med seminariet ”Läget i länen: Om lägesbilder på nationell, regional och lokal nivå” fredagen den 24 november klockan 15.30-16.30.

Läget i länen: Om lägesbilder på nationell, regional och lokal nivå

Vi finns också på plats i monter nummer 64 tillsammans med länsstyrelsen Skåne.

Läs mer om länsstyrelsernas monter.

Datum

nov 23 - 25 2023
Expired!

Platser

Helsingborg Arena
Helsingborg

Arrangör

Föreningen Ordfront
E-post
info@mrdagarna.se
Webbplats
https://www.mrdagarna.se/