Nationell samling för delaktighet

Varmt välkommen till Nationell samling för delaktighet: Internationella funktionshindersdagen 2024!

Under två fullspäckade dagar får du metoder och kunskap om hur just du kan bidra till jämlika levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vi lovar flera praktiska exempel som inspirerar.

Du kan ta del av konferensen digitalt i sin helhet, eller så väljer du att delta i det fokusområde som du är särskilt intresserad av.

Konferensen har fem olika fokusområden:

  1. FN:s granskning av Sverige – var befinner vi oss och vad behöver vi göra?
  2. Demokrati och delaktighethur kan demokrati och delaktighet stärka mänskliga rättigheter?
  3. Statistik, indikatorer och uppföljning – varför är det viktigt och hur arbetar kommuner?
  4. Att motverka våld mot personer med funktionsnedsättning – en kedja som måste fungera
  5. Jämlik vård – varför är vården ojämlik för personer med funktionsnedsättning och vad kan vi göra åt det?

Konferensen riktar sig till dig som är anställd eller politiker i kommun eller region. Du som är verksam i civilsamhället, näringslivet eller på myndighet är också varmt välkommen. Detaljerat program kommer under hösten!

Datum: 27 och 28 november 

Plats: Digitalt

Anmälan sker via denna länk.

Konferensen är kostnadsfri och öppen för alla. Arrangörer är Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet.

Datum

nov 27 - 28 2024

Tid

All Day

Platser

Digitalt

Arrangör

Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för delaktighet
Webbplats
https://www.mfd.se/