Rättighetsmorgon – tema nationella minoriteters hälsa

Hur stärker vi nationella minoriteters hälsa? Och varför är delaktighet viktigt? Vi pratar nationella minoriteter.

Anmäl dig till denna digitala föreläsning senast den 11 april på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats: Rättighetsmorgon del 2 av 8 | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se)

Föreläsare

”Nationella minoriteters hälsosituation – nytt fokus behövs” – Folkhälsomyndigheten berättar om sitt uppdrag att stärka och utveckla kunskapen om de nationella minoriteternas hälsosituation.

”Åldras och må bra. Om samtalsgrupper på ens känslospråk” – Linnea Eriksson, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och Päivi Hellberg, Länsstyrelsen i Södermanlands län berättar om projektet ”Åldras och Må bra” i Oxelösunds kommun.

Om föreläsningsserien Rättighetsmorgon

Arrangemanget är en del av föreläsningsserien Rättighetsmorgon. I serien uppmärksammar vi frågor med koppling till social hållbarhet och särskilt till mänskliga rättigheter. Vi kommer under året ta upp frågor som vi arbetar med i länsstyrelsens regeringsuppdrag inom mänskliga rättigheter; Agenda 2030, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, demokratifrågor och medborgarskapsceremonier.

Vi blandar forskning med röster från idéburen sektor. Vi riktar oss till dig som arbetar i offentlig sektor, i en förening och organisationer. Även privatpersoner är välkomna.

Föreläsningarna är digitala och arrangeras av Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med två gäster. Varje arrangemang har olika teman.

Datum

apr 13 2023
Expired!

Tid

08:00 - 09:00

Platser

Digitalt

Arrangör

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Webbplats
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten.html