En illustration av en grupp människor.

Vägen framåt – pandemin och de mänskliga rättigheterna

Välkommen till en digital konferens den 27 oktober 2021 om coronakrisens följder för jämlikheten och de mänskliga rättigheterna. Experter inom civilsamhället, forskningen och offentlig sektor ger olika perspektiv på nulägesbilden och vilka insatser som krävs för att reparera skador och förebygga uppkomsten av nya. Betoningen ligger på regionala och lokala förhållanden.

Konferensen vänder sig till dig som är verksam inom civilsamhället, forskningen, näringslivet eller offentlig sektor på regional och lokal nivå.

Arrangörer är svenska Röda korset, Fonden för mänskliga rättigheter, Huddinge kommun, Malmö stad, Forum för levande historia, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter.

Läs mer om programmet och anmäl dig här: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/kalender/kalenderhandelser—jonkoping/2021-07-09-vagen-framat—pandemin-och-de-manskliga-rattigheterna.html

Sista anmälningsdag är 21 oktober. Länk till konferensen skickas ut till anmälda deltagare cirka en vecka innan.

Datum

okt 27 2021
Expired!

Tid

09:00 - 16:00

Platser

Digitalt