Fyra regionala samverkanskonferenser inom MR-området i höst

Illustration av människor som sitter vid ett bord och pratar.

De senaste åren har Uppsala universitet, länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner (SKR) arbetat med mänskliga rättigheter på uppdrag av eller i överenskommelse med regeringen. Under denna tid har vi tre aktörer stöttat, samordnat och utvecklat arbetet med mänskliga rättigheter på lokala och regionala nivåer. Nu arrangerar vi MR-konferenser på fyra olika ställen i landet – norr, öst, väst och syd – med fokus på hur MR-arbetet kan utföras inom offentlig verksamhet och vilken hjälp som finns att tillgå.

Under konferenserna presenteras och diskuteras idéer, resultat och framför allt goda exempel från kommuner, regioner och länsstyrelser.

Mer information och möjlighet att anmäla sig kommer i höst! Notera att konferenserna är fysiska och att antalet platser är begränsat.

Datum och plats

24 november Stockholm

30 november Umeå

8 december Göteborg

14 december Malmö