Kunskaps- och metodstöd för prövning av barnets bästa

En illustration av personer som leker eller idrottar tillsammans.

Detta kunskapsstöd togs fram av länsstyrelsernas nationella barnrättsuppdrag och lanserades hösten 2021. Stödet är ursprungligen framtaget för länsstyrelsernas verksamheter men kan med fördel användas av andra verksamheter inom offentlig sektor.

Projektledare för kunskapsstödet är Saga Hillerström, Länsstyrelsen i Dalarnas län, nationell samordnare för uppdraget om barnets rättigheter.

Illustrationerna i stödet är gjorda av Annefrid Sjöman.