Länsstyrelserna på MR-dagarna 6-7 december

Länsstyrelsernas MR-nätverk medverkar på MR-dagarna i Göteborg. Välkomna till vårt seminarium och monter!
Vimplar med några av de globala målen i Agenda 2030.

I december går MR-dagarna av stapeln igen, denna gång i Göteborg. Länsstyrelsernas MR-nätverk medverkar med ett seminarium där vi diskuterar MR-professionens framväxt och vi finns också på plats i vår monter.

Årets tema är Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!

Mer om vårt seminarium MR-professionen – en stridbar yrkesroll i demokratins tjänst:

Strategiskt arbete med mänskliga rättigheter, oavsett om det kallas MR-strateg, MR-specialist, MR-funktionär eller något annat, är en profession på framväxt. Länsstyrelsernas uppdrag i mänskliga rättigheter har under 2020-2021 med stöd i forskningen undersökt MR-professionen mot bakgrund av andra jämförbara men mer erkända professioner. Vad innebär MR-professionen för MR-specialisten, för verksamheten och för verksamhetens uppdrag? Kan framväxten av denna nya profession ge stöd åt det demokratiska uppdraget på regional och lokal nivå, och därmed stärka både myndighetsuppdraget och det demokratiska samhället?