Människorättsprofessionen – En ny preprofession på framväxt

Rapporten redovisar resultaten av en kvantitativ studie av personer som arbetar med mänskliga rättigheter inom offentlig sektor. Studien är genomförd av Christina Johnsson, Malmö universitet, i samarbete med länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter.