Metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt

Logga för Länsstyrelserna för mänskliga rättigheter

Metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt togs fram av länsstyrelserna 2016. Det är tänkt som en hjälp för dig som jobbar i offentlig sektor, till exempel som statlig, regional eller kommunal tjänsteperson, att tillgodose mänskliga rättigheter i sitt dagliga arbete. Stödet kan även användas av dig som är verksam i ideell eller privat sektor.

Det rättighetsbaserade arbetssättet handlar om att se människan och kunna koppla ihop sitt eget arbete och ansvar med de internationella konventioner som Sverige har skrivit under.