MR-professionen på framväxt

Detta är ett seminarieunderlag som presenterades på Mänskliga Rättighetsdagarna den 7 december 2021.