Nationella minoriteter – delaktighet, inflytande, samråd

Framsidan på broschyren Nationella minoriteter - delaktighet, inflytande, samråd

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametingets skrift om delaktighet, inflytande och samråd. I skriften kan ni läsa mer om hur representanter för nationella minoriteter, myndighetsföreträdare och forskare ser på frågor om inflytande delaktighet och samråd. Broschyren innehåller goda exempel men även matnyttig information om hur ni kan tänka i ert arbete för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter.