Rapporter om nationella minoriteter till Europarådet

Sverige lämnade i veckan två rapporter till Europarådet som en del av den återkommande rapporteringen om EU-konventionsefterlevnad.
Pressbild på statsråd Amanda Lind

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det handlade om den femte rapporten om efterlevnaden av den europeiska ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter till Europarådet samt den åttonde rapporten under den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk.

Ansvarigt statsråd är Amanda Lind.