Romer och resande i sex länder

En rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Rapporten översattes till svenska 2022.

Rapporten presenterar resultaten från FRA:s undersökning från 2019 om romer och resande i Belgien, Frankrike, Irland, Nederländerna, Sverige och Förenade kungariket. I undersökningen intervjuades nästan 4 700 romer och resande, och information samlades in om mer än 8 200 personer som bor i deras hushåll.