Romer och resande i Sverige

Viktiga resultat från 2019 års undersökning om romer och resande, med fokus på de svenska rönen.

Undersökningen genomfördes av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och rapporten översattes till svenska 2022.