Romsk inkludering i praktiken

Omslag till broschyren Romsk inkludering i praktiken

I den här broschyren har Länsstyrelsen i Stockholms län samlat erfarenheter och exempel från kommuner som fått statsbidrag för att arbeta med romsk inkludering, enligt regeringens långsiktiga strategi.

Exemplen presenteras enligt strategins sex tematiska delområden; utbildning, arbete, bostad, hälsa och social omsorg och trygghet, kultur och språk samt civilsamhällets organisering.