Träffa länsstyrelsernas MR-uppdrag på MR-dagarna

Foto av två personer i en mässmonter.

Länsstyrelsernas monter på MR-dagarna i Linköping 2019.

Kommer du på MR-dagarna 17-18 november på Conventum i Örebro? Passa på att besöka länsstyrelsernas gemensamma monter och prata med oss om vårt arbete inom mänskliga rättigheter och andra områden inom social hållbarhet. Du kan också tävla om spännande bokpriser, hämta informationsmaterial och självklart har vi det bästa godiset!

Vi finns i monter nummer 46 på plan 2.

Exempel på seminarier med länsstyrelser

Människorätten i kris? Fredag 18 november kl. 10.30-11.30

Länsstyrelserna är högsta civila totalförsvarsmyndighet i respektive län och har därför omfattande samordningsansvar för allmänhetens trygghet och säkerhet. År 2022 gav regeringen ett särskilt uppdrag till länsstyrelserna: att i sitt arbete utveckla metoder för att tillgodose jämställdhet och mänskliga rättigheter i alla relevanta delar av krisledningen, både i fredstida kriser och vid höjd beredskap.

Rättighetsbaserat integrationsarbete i offentlig sektor. Torsdag 17 november kl. 16.30-17.00

Miniseminarium. Att arbeta rättighetsbaserat är en förutsättning för att länsstyrelsernas integrationsarbete ska bidra till målen för integrationspolitiken, det vill säga lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Seminariet bygger på ett kunskapsstöd som tagits fram särskilt för länsstyrelsernas integrationsuppdrag men som också kan användas av andra aktörer som vill utveckla ett rättighetsbaserat arbetssätt inom integrationsområdet.

Jämlikhet och antirasism som praktisk metod. Fredag 18 november kl 16.00-17.00

Seminariet syftar till att lansera och presentera ett analysverktyg med utgångspunkt i antirasism och jämlikhet. Seminariet ska fokusera på den praktiska tillämpningen av rättighetsområdet i sin helhet genom att särskilt uppmärksamma rasism och jämlikhet på ett sätt som kan tillämpas i offentlig förvaltning (stat, region, kommun).

Se alla seminarier som arrangeras av länsstyrelser i MR-dagarnas program!