Vägen framåt – pandemin och de mänskliga rättigheterna

Den 27 oktober arrangerades den digitala konferensen "Vägen framåt - pandemin och de mänskliga rättigheterna" där experter inom civilsamhället, forskningen och offentlig sektor gav olika perspektiv på coronakrisens följder för jämlikhet och mänskliga rättigheter.
Fotografi av människorättsjuristen Hanna Gerdes. Hon har mörkt hår, rött läppstift och en gul kofta.

Konferensens moderator Hanna Gerdes. Fotograf: Kamilla Kraczkowski.

Deltagarna leddes genom programmet av moderator Hanna Gerdes, människorättsjurist, författare och föreläsare, som både samtalade med de omkring 20 föreläsarna från olika områden och involverade publiken i diskussionen med olika mentimeter-frågor.

Några exempel på föreläsare under dagen var Morten Kjaerum, direktör för Raoul Wallenberg-institutet i Lund, Lisa Ivarsbacke, utredare på Barnombudsmannen, Eva Sobotka, programansvarig på EU:s byrå för grundläggande rättigheter och Örjan Wallin, ansvarig för krisberedskapsfrågor på Myndigheten för stöd till trossamfund.

Missade du konferensen, eller vill du titta på något av passen igen? Du hittar den på Youtube: Vägen Framåt – Pandemin och de mänskliga rättigheterna – YouTube

Spellistan för Vägen framåt – mänskliga rättigheter under pandemin.

Konferensen arrangerades av svenska Röda korset, Fonden för mänskliga rättigheter, Huddinge kommun, Malmö stad, Forum för levande historia, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter.