Allmän kommentar (20) CESCR

Om icke-diskriminering för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Översättningen är inte kvalitetsgranskad ur ett juridiskt eller språkligt perspektiv, utan ska ses som ett stöd för dig som vill läsa kommentaren på svenska.

CESCR är konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.