Allmän kommentar (21) CCPR

Om human behandling av frihetsberövade.

Denna allmänna kommentar ersätter allmän kommentar nr 9 (1982).

Översättningen är inte kvalitetsgranskad ur ett juridiskt eller språkligt perspektiv, utan ska ses som ett stöd för dig som vill läsa kommentaren på svenska.

CCPR är konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.