Allmän kommentar (31) CCPR

Om de rättsliga konsekvenserna av åtagandena.

Översättningen är inte kvalitetsgranskad ur ett juridiskt eller språkligt perspektiv, utan ska ses som ett stöd för dig som vill läsa kommentaren på svenska.

CCPR är konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.