Allmän kommentar (8) CESCR

Om sambandet mellan ekonomiska sanktioner och respekten för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Översättningen är inte kvalitetsgranskad ur ett juridiskt eller språkligt perspektiv, utan ska ses som ett stöd för dig som vill läsa kommentaren på svenska.

CESCR är konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.