SeMig-veckan 20-25 november

Nätverket Se Mig arbetar gemensamt för att uppmärksamma barns rätt i Värmland, och utgångspunkten för vårt arbete är FN:s konvention om barnets rättigheter. Syftet med nätverkets arbete är att öka kunskapen om barnkonventionen, visa på barnrätt i praktisk tillämpning samt inspirera till aktiviteter, handling och ökad samverkan i länet.  Vi bjuder därför in till en hel vecka (v.47) som på olika sätt, utifrån barnkonventionen och barnrättslagen, belyser barnrättsfrågor.

Samtliga arrangemang är kostnadsfria. Vissa är digitala och andra fysiska runt om i Värmland. Se programmet för hur du anmäler dig till respektive programpunkt.

Ett axplock ut programmet:

  • Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin pratar om barns rättigheter under ett krig. Barnombudsmannen tar även upp de brister myndigheten ser när det gäller hur barns rättigheter uppfylls i Sverige idag.
  • BUFFF Värmland bjuder under veckan in till en digital utställning där barnet bakom brottet är i fokus.  Vilket stöd ges till barn och unga som har eller haft en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård?
  • Rädda Barnen ger konkreta råd och tips om hur du kan möta barn i kris.
  • En föreläsning om barns rättighet till en drogfri uppväxt och hur man kan minska barns användning av nikotin, alkohol och narkotika och samtidigt öka välmåendet, förbättra skolresultaten och minska brottsligheten ges av Junis och NBV på plats i Karlstad och i Råda.
  • Nu börjar vi med barnen – en föreläsning om främjande och förebyggande arbete i samverkan för barn och ungas hälsa och Samverkan Jämlik barnhälsa kommer handla om hur samhället kan påverka individens förutsättningar och val avseende övervikt och obesitas, Region Värmland.
  • ”Satan i Borlänge” – hur arbetar vi kring och med våra ungdomar idag?, Svenska kyrkan, Stadsmissionen och Bilda i samverkan
  • Barn och ungas rättigheter samt inkludering som verktyg står i centrum i Agera Värmlands seminarium där man diskuterar skolans viktiga roll i arbetet med att motverka den negativa utvecklingen vi ser för ungas psykiska ohälsa.
  • Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter presenterar sitt slutbetänkande, före detta lagman vid Kammarrätten i Stockholm Anita Linder presenterar.
  • ”Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva” – en kartläggning om ungas psykiska hälsa utförd av MUCF och Folkhälsomyndigheten.
  • ”Det stora barnkalaset”  i Karlstads och Årjängs kommuner.

Läs mer om Nätverket Se Mig här.

Datum

nov 20 - 25 2023
Expired!

Tid

All Day

Arrangör

Nätverket Se Mig
E-post
natverketsemig@gmail.com
Webbplats
http://natverketsemig.se/