Hur får den som är liten veta vad som händer?

När en kris inträffar i samhället har alla rätt att få information om det som händer och alla måste få information som de förstår. Men hur ska vi jobba för att även barn i olika åldrar ska få reda på det som är viktigt för dem att veta?
Illustration av barn som spelar fotboll, gungar och leker.

Den 29 november arrangerar Barnombudsmannen och länsstyrelserna en gemensam, digital och kostnadsfri konferens med temat Barns rätt till information i en samhällskris. Under konferensen ger olika aktörer exempel på hur de arbetat med att ta fram information till barn och vi får exempel på forskning inom området.

Ur programmet:

Kriskommunikation från ett barnrättsperspektiv: möjligheter och utmaningar. Ulrika Sjöberg, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö Universitet.

SVT:s Lilla Aktuellt – om redaktionellt arbete vid en samhällskris. Tips och råd hur man kan tänka när man vänder sig till barn.

Läs mer om konferensen och anmäl dig på länsstyrelsernas webbplats.

Sista anmälningsdag är 18 november.