Hur får den som är liten veta vad som händer?

Illustration av barn som spelar fotboll, gungar och leker.

När en kris inträffar i samhället har alla rätt att få information om det som händer och alla måste få information som de förstår. Men hur ska vi jobba för att även barn i olika åldrar ska få reda på det som är viktigt för dem att veta?