Kunskapsstöd för rättighetsbaserat integrationsarbete

Hur kan vi tillämpa det rättighetsbaserade arbetssättet i genomförandet av länsstyrelsernas integrationsuppdrag? Detta var en av de uppgifter som en arbetsgrupp inom LIN Nord (Länsstyrelsernas integrationsnätverk, nord) tog sig an att arbeta med 2018. Arbetsgruppens deltagare kom från uppdragen inom integration, mänskliga rättigheter och jämställdhet, och syftet var att stärka och underlätta integreringen av de tvärsektoriella perspektiven i integrationsarbetet.
Tecknad illustration av en flicka i orange slöja.

Ett av resultaten blev ett kunskapsstöd och en vägledning för att tillämpa det rättighetsbaserade arbetssättet inom integrationsuppdragen. Det går igenom det rättighetsbaserade arbetssättets olika steg med konkreta exempel på MR-samband, rättighetsinnehavarnas perspektiv och ansvarsbärarnas åtgärdsansvar på integrationsområdet.

Kunskapsstödet har i första hand tagits fram för att underlätta för dem som arbetar med länsstyrelsernas integrations­uppdrag att tillämpa ett rättighetsbaserat arbetssätt i sin verksamhet (samt dem som arbetar med integrering av rättighetsperspektiv eller för chefer inom social hållbarhet), men det innehåller också information som kan vara användbar även för andra aktörer som vill tillämpa ett rättighetsbaserat arbetssätt inom integrationsområdet.

Här hittar du kunskapsstödet i sin helhet.