Kunskapsstöd och vägledning för tillämpning av ett rättighetsbaserat arbetssätt inom länsstyrelsernas integrationsuppdrag

Framsidan av kunskapsstödet Rättighetsbaserat integrationsarbete

Detta är ett kunskapsstöd och en vägledning för att tillämpa det rättighetsbaserade arbetssättet inom integrations-uppdragen som bygger på Metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt.  Det går igenom metodstödets olika steg med konkreta exempel på MR-samband, rättighetsinnehavarnas perspektiv och ansvarsbärarnas åtgärdsansvar på integrationsområdet.

Det innehåller också information om flyktingars och skyddsbehövandes rättigheter, särskilt utsatta grupper, vikten av delaktighet och inflytande, och mycket annat. Med utgångspunkt i ett rättighetsbaserat arbetssätt försöker vi också genom det här stödet visa hur vi kan integrera rättighetsperspektiv enligt 5 § länsstyrelseinstruktionen, så som mänskliga rättigheter, jämställdhet, tillgänglighet och barnrättsperspektiv.

Slutligen vilar stödet på det integrationspolitiska målet lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund, och utgår från idén att ett effektivt och framgångsrikt integrationsarbete behöver sätta de berörda rättighetsinnehavarna i centrum – med andra ord de asylsökande och nyanlända som bor i våra län.  

Stödet är framtaget av LIN Nord (länsstyrelsernas integrationsnätverk, nord).