Publikationer

På tal om mänskliga rättigheter

Denna rapport togs fram av länsstyrelserna 2017. Rapporten utgör ett underlag för länsstyrelsernas uppdrag att sprida kunskap om de rekommendationer som görs av FN-kommittéerna gällande