Publikationer

Åtgärder för romers rättigheter

En sammanfattning av policyläget kring romsk inkludering och romers rättigheter i Sverige och EU. Sammanfattningen är gjord av Raoul Wallenberg-institutet.

Romer och resande i Sverige

Viktiga resultat från 2019 års undersökning om romer och resande, med fokus på de svenska rönen. Undersökningen genomfördes av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Romer och resande i sex länder

En rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Rapporten översattes till svenska 2022. Rapporten presenterar resultaten från FRA:s undersökning från 2019 om romer

Romsk inkludering i praktiken

I den här broschyren har Länsstyrelsen i Stockholms län samlat erfarenheter och exempel från kommuner som fått statsbidrag för att arbeta med romsk inkludering, enligt

Arbetar din kommun rättighetsbaserat?

I denna broschyr kan du läsa mer om hur din kommun kan arbeta rättighetsbaserat. Kommunernas verksamhet och tjänster ska anpassas för att tillgodoses de nationella