Publikationer

Åtgärder för romers rättigheter

En sammanfattning av policyläget kring romsk inkludering och romers rättigheter i Sverige och EU. Sammanfattningen är gjord av Raoul Wallenberg-institutet.

Romer och resande i Sverige

Viktiga resultat från 2019 års undersökning om romer och resande, med fokus på de svenska rönen. Undersökningen genomfördes av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Romer och resande i sex länder

En rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Rapporten översattes till svenska 2022. Rapporten presenterar resultaten från FRA:s undersökning från 2019 om romer

På tal om mänskliga rättigheter

Denna rapport togs fram av länsstyrelserna 2017. Rapporten utgör ett underlag för länsstyrelsernas uppdrag att sprida kunskap om de rekommendationer som görs av FN-kommittéerna gällande