Kommunikationsmaterial: Att prata med barn om kriget i Ukraina

Materialet är framtaget av länsstyrelsernas nationella barnrättsuppdrag i samverkan med länsstyrelsernas nationella uppdrag i föräldraskapsstöd samt granskat av Barnombudsmannen.

Materialet får användas av till exempel statliga myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällesorganisationer för att kommunicera till barn samt föräldrar eller andra viktiga vuxna runt barn.

UPPDATERING 22-05-13: Infoblad och foldrar är uppdaterade med ny qr-kod samt länk till Krisinformation.se. Meddela gärna via e-post om länkar eller qr-koder inte fungerar.

Foldrar och infoblad

Foldrar och infoblad för utskrift med qr-koder eller för användning online med länkar.

Vid utskrift av Folder barn och Folder vuxen, välj dubbelsidig utskrift och vänd sidorna längs kortsidan.

Bilder

Bilderna kan användas på sociala medier eller webbplatser samt för utskrift. Vid användning online måste bilderna kompletteras med information i alt-text eller text i inlägget som kan läsas av skärmläsare.